Olavskleivå: Et referanseprosjekt for smarte byer

Å holde gågater og fortau fri for is og snø for myke trafikanter kan være kostbart for kommuner. I Stavanger skal kommunen nå bruke deler av klima- og miljøfondet til å teste ut smart kontroll av elektrisk varmesystem i asfalt.

EQON styrker laget

Styreleder i EQON, Mikal Løvik, har siden før sommeren aktivt deltatt i driften av selskapet, og ble daglig leder fra 1. september.

EQON ONE godkjent av TÜV SÜD

Tyske TÜV SÜD er regnet for bransjestandarden innen sertifisering av teknisk utstyr og godkjenner bruk i forhold til sikkerhetsstandarder fastlagt i lovverket i alle europeiske land (IEC).

Up to 73% energy savings through a small controller unit

Our CCO, Svein Erik Gregersen, explains how EQON through our EQON ONE Thermal Controller can help operators save up to 73% energy consumption on electric heating systems.

EQON and the NOx fund

Illustration from www.noxfondet.no

EQON and the norwegian Business sector’s NOx fund, have a common goal to reduce emission from today’s industry. The NOx fund is a great accelerator to adapt new technology, and more environmental friendly operations.